MVO Samenleving
Weg met MVO

WegmetMVO is een onafhankelijk opiniekanaal op het gebied van duurzaamheid en MVO. Het biedt een podium aan mensen uit verschillende hoeken van de samenleving die een sleutelrol vervullen in de discussie over duurzaamheid. Wij faciliteren de dialoog met als doel: het bewustzijn over duurzaamheid vergroten, zodat het onderwerp hoger op de agenda komt en mensen er in hun eigen leven mee aan de slag gaan.

Teaser WegmetMVO, lengte 56 seconden

1. Jan Peter Balkenende

Voorzitter Dutch Sustainable Growth Coallition

2. Marjan Minnesma

Directeur Urgenda

3. Niek Jan van Kesteren

Directeur VNO-NCW

4. Jan Rotmans

Hoogleraar duurzaamheid en transities EUR

5. Wiebe Draijer

Voorzitter SER

6. Bas Eickhout

Fractieleider GroenLinks Europees Parlement

7. Sylvia Borren

Directeur Greenpeace Nederland

8. Marcel Crok

Wetenschapsjournalist/Klmaatscepticus

9. Jan Paul van Soest

De Groene Zaak/Publicist "De Twijfelbrigade'

10. Jan Terlouw

Fysicus en schrijver