MVO Samenleving
Het waarom van de naam WegmetMVO

Deze naam is afkomstig uit twee interviews voor MVO-Leiderschap, waar wordt gesteld: ‘De term maatschappelijk verantwoord ondernemen veronderstelt dat er ook zoiets zou kunnen zijn als niet maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of ‘gewoon’ ondernemen. Terwijl er maar een manier van ondernemen zou moeten zijn, en dat is: met oog voor de mens en zijn omgeving.’

Waarom WegmetMVO, lengte 86 seconden