MVO Samenleving
MVO Samenleving

In deze reeks van 7 interviews praten we over ‘het nieuwe ondernemen’: de rol van organisaties bij belangrijke maatschappelijke issues. Krijgen bedrijven bijvoorbeeld een andere verantwoordelijkheid nu de overheid zich steeds meer terugtrekt? Hoe denkt generatie Y daarover? En vallen bedrijfsbelang en maatschappelijke belang eigenlijk samen? Deze reeks is gemaakt in co-productie met de werkgeversvereninging AWVN.

Compilatie MVO Samenleving, lengte 2'32"

7 Visies op het Nieuwe Ondernemen:

Visie 1: Ron Steenkuijl

Directielid ADG Dienstengroep

Over ondernemen na ‘the Wolf of Wall Street', amoreel gedrag als systeemfout en de uitdagingen van de huidige transitiefase. Aandacht voor maatschappijgericht ondernemen vanuit de corebusiness, succesvol diversiteitsbeleid, het Nationaal Integratiefonds, de kracht van synergie en de uitdaging om werkelijke waarde te creëren voor alle stakeholders.

Over maatschappelijke winst in plaats van financiële, het wel of niet werken voor een commerciële instelling, het belang van de ondernemer met maatschappelijke betrokkenheid en samenwerken met generatie Y.

Ook voorbeelden van sociaal ondernemen en een inschatting van de toekomst.

Visie 2: Talitha Muusse

Sociaal ondernemer

Visie 3: Bernard Wientjes

Hoogleraar ondernemerschap en leiderschap UU

Visie 4: Wiebe Draijer

Voorzitter Raad van Bestuur Rabobank Nederland

Over het belang van ondernemerschap voor de maatschappij, de kloof door de shareholder value, ondernemerschap als oplossing van de grote problemen en de opkomst van social enterprises. Ook over de participatiewet, het sociaal akkoord en de betekenis van de ’nieuwe leiders’ met een lange termijn visie.

Over over het bestaansrecht van bedrijven, maatschappelijke verantwoordelijkheid als primaire focus en het spanningsveld tussen goede bedoelingen en de realiteit. Ook aandacht voor de business opportunities van idealen, de noodzaak van waarden als startpunt voor ondernemen en de bloostest als graadmeter van leiderschap.

Visie 5: Muriel Arts

Directeur Strategie Achmea

Over waardecreatie als corebusiness, het belang van een langetermijnvisie en meetindicatoren, en sociale verantwoordelijkheid als verlicht eigenbelang. Ook aandacht voor de kracht van collectief leiderschap, de omslag van een transactie-economie naar een relatie-economie, de noodzaak van persoonlijke groei en de positieve invloed van een maatschappelijke missie op medewerkersbetrokkenheid.

Visie 6: Herman Wijffels

Hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering

Over verbroken verbindingen, een nieuwe release van het beschavingsproces, gevoel en intuïtie als kernkwaliteiten van leiderschap en de sleutelrol voor visionaire ondernemers. Ook over het gevaar van systeemdominantie, de rol van disruptieve technologie, persoonlijke ontwikkeling als startpunt voor leiderschap, de ‘economics’ van maatschappelijk ondernemen en servant leadership als nieuwe norm.

Visie 7: Mariëtte Hamer

Voorzitter SER

Over leven in een tijd van transitie, de zoektocht naar nieuwe zekerheden, duurzaamheid als kernwaarde, sociaal ondernemen dicht bij huis, de rol van steden bij sociale innovatie en scholing als sleutel voor vooruitgang. Ook over de zakelijke kant van maatschappelijke doelen, de rol van vrouwen daarbij en het belang van convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

    Interviews © 2015  AV t/m Z - Voorburg  - www.avtmz.nl -  Geen (her)gebruik zonder schriftelijke toestemming